Acer pseudoplatanus L.

Acer pseudoplatanus

plàtan fals


· Família: Sapindaceae

· Regió fitogeogràfica: introduïda (Paleàrtic occidental)

· Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)


· Hàbitat SCF: cursos fluvials

· Freqüència SCF: molt rara

· Sectors SCF: Guilleries, plana

___