Aegilops neglecta Bertol.

Aegilops neglecta

traiguera triaristada


· Família: Poaceae

· Regió fitogeogràfica: mediterrània

· Forma vital: teròfit (plantes anuals)


· Hàbitat SCF: prats secs, descampats

· Freqüència SCF: molt rara

· Sectors SCF: plana

___