Allium neapolitanum Cirillo

all napolità

Família: Amaryllidaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos de ribera, talussos humits
Sectors: Guilleries, plana