Allium oleraceum L.

all oleraci

Família: Amaryllidaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vores de camins, marges de camps, talussos
Sectors: Guilleries, plana