Allium vineale L.

all de vinya

Família: Amaryllidaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: talussos ombrívols, herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana