Alyssum alyssoides (L.) L.

herba de la ràbia

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs, pradells terofítics, sòls sorrencs
Sectors: Guilleries, plana