Amaranthus emarginatus Uline & W. L. Bray

[A. blitum subsp. emarginatus (Uline & W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol]

marxant

Família: Amaranthaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: horts, herbassars ruderals, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana