Amaranthus hybridus L.

[A. cruentus auct., non L.]

marxant menut

Família: Amaranthaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, conreus herbacis de regadiu, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana