Ammi majus L.

siscla

Família: Apiaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus herbacis de secà
Sectors: plana