Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

barretet

Família: Orchidaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: prats
Sectors: plana