Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

panigroc

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana