Anisantha rubens (L.) Nevski

Anisantha rubens

bromus rogenc


· Família: Poaceae

· Regió fitogeogràfica: mediterrània

· Forma vital: teròfit (plantes anuals)


· Hàbitat SCF: vores de camins, herbassars ruderals

· Freqüència SCF: comuna

· Sectors SCF: Guilleries, plana

___