Anisantha tectorum (L.) Nevski

Anisantha tectorum

bromus teulader


· Família: Poaceae

· Regió fitogeogràfica: pluriregional

· Forma vital: teròfit (plantes anuals)


· Hàbitat SCF: vores de camins, herbassars ruderals

· Freqüència SCF: rara

· Sectors SCF: Guilleries, plana

___