Anthemis arvensis L.

[incl. subsp. incrassata (Loisel.) Nyman]

camamilla borda

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, vores de camins, erms, descampats
Sectors: Guilleries, plana