Aphanes arvensis L.

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells sorrencs, prats pasturats, sembrats
Sectors: Guilleries, plana