Aphanes australis Rydb.

[A. microcarpa auct.]

Família: Rosaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells sorrencs, prats pasturats
Sectors: Guilleries, plana