Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris

corniol

Família: Ranunculaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vernedes, sots humits, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries, plana