Arenaria serpyllifolia L.

arenària

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, prats secs, sorrals
Sectors: Guilleries