Asplenium onopteris L.

[A. adiantum-nigrum subsp. onopteris (L.) Heufler]

falzia negra

Família: Aspleniaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: alzinars, suredes, vorades forestals, talussos, murs ombrívols
Sectors: Guilleries, plana