Ballota nigra L.

[B. nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek]

malrubí negre

Família: Lamiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana