Biscutella laevigata [aggr.]

[B. laevigata L. sensu Bolòs & Vigo]

herba de les llunetes

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: talussos sorrencs, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries