Borago officinalis L.

borratja

Família: Boraginaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals nitròfils
Sectors: Guilleries, plana