Bothriochloa ischaemum (L.) Keng

[Dichanthium ischaemum (L.) Roberty]

albellatge fasciculat

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vores de camins i carreteres, erms, descampats
Sectors: Guilleries, plana