Brassica fruticulosa Cirillo subsp. fruticulosa

bràssica fruticulosa

Família: Brassicaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: talussos, vores de camins, marges de camps
Sectors: Guilleries, plana