Brassica montana Pourr.

[B. oleracea subsp. robertiana (Gay) Rouy & Foucaud]

col borda

Família: Brassicaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: talussos, rocams
Sectors: Guilleries