Briza maxima L.

bellugadís gros

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, brolles acidòfiles, sòls sorrencs
Sectors: Guilleries, plana