Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus

[B. mollis L.]

cua de guilla

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, marges de camps, prats
Sectors: Guilleries, plana