Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. subsp. arvensis

[Lithospermum arvense L. subsp. arvense]

mill de sol petit

Família: Boraginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, pradells terofítics
Sectors: Guilleries, plana