Calepina irregularis (Asso) Thell.

calepina

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials, cunetes
Sectors: Guilleries