Callitriche stagnalis Scop.

cal·lítric

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hidròfit (plantes aquàtiques)
Hàbitat: aigües estagnants o de corrent lent, cursos fluvials, basses, recs
Sectors: Guilleries, plana