Calluna vulgaris (L.) Hull

bruguerola

Família: Ericaceae
Regió: pluriregional
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: vorades forestals humides, brolles acidòfiles, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries, plana