Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

sarronets de pastor

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins, pradells terofítics, herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana