Capsella rubella Reut.

[C. bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobkirk]

sarronets de pastor

Família: Brassicaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins, pradells terofítics, herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana