Carduus pycnocephalus L.

cardot gallofer

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, marges de camps, cardassars, prats pasturats
Sectors: Guilleries, plana