Carex depressa Link subsp. basilaris (Jord.) Kerguélen

Família: Cyperaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos clars, brolles
Sectors: Guilleries