Carex divisa Huds.

càrex divís

Família: Cyperaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats
Sectors: plana