Carex pendula Huds.

càrex màxim

Família: Cyperaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vernedes, vores de cursos d’aigua
Sectors: Guilleries, plana