Carex punctata Gaudin

càrex puntejat

Família: Cyperaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vernedes, boscos humits
Sectors: Guilleries, plana