Carthamus lanatus L. subsp. lanatus

[Kentrophyllum lanatum (L.) Duby subsp. lanatum]

card fuell

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals secs, vores de camins
Sectors: plana