Agave americana

Agave americana L.

atzavara · Família: Asparagaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Amèrica del Nord) · Forma vital: faneròfit (plantes llenyoses) · Hàbitat SCF: talussos, marges de camps, vores de camins · Freqüència SCF: …

Athericum liliago

Anthericum liliago L.

lliri de Sant Bru · Família: Asparagaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: boscs clars, matollars · Freqüència SCF: rara · …

Aphyllantes monspeliensis

Aphyllanthes monspeliensis L.

jonça · Família: Asparagaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: brolles de bruc d’escombres · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: plana

Asparagus acutifolius

Asparagus acutifolius L.

esparreguera boscana · Família: Asparagaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: faneròfit (plantes llenyoses) · Hàbitat SCF: vorades forestals, boscs clars · Freqüència SCF: molt comuna · Sectors SCF: …

Asparagus officinalis

Asparagus officinalis L.

esparreguera · Família: Asparagaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (conca mediterrània, Paleàrtic occidental, Àsia) · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: vores de camins, herbassars humits · …

Aspidistra elatior

Aspidistra elatior Blume

aspidistra · Família: Asparagaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Àsia) · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: marges de recs · Freqüència SCF: molt rara · Sectors …

Leopoldia comosa

Leopoldia comosa (L.) Parl.

calabruixa grossa · Família: Asparagaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: marges, vores de camins, herbassars · Freqüència SCF: rara · …

Loncomelos narbonense (L.) Raf.

pipiu blanc · Família: Asparagaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: prats secs, marges, camps d’avellaners · Freqüència SCF: rara · …

Muscari neglectum

Muscari neglectum Ten.

calabruixa petita · Família: Asparagaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: marges de camps, vores de camins, herbassars, plantacions forestals de …

Ornithogalum umbellatum

Ornithogalum divergens Boreau

llet d’ocell · Família: Asparagaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: marges, plantacions forestals de ribera, prats · Freqüència SCF: rara …

Polygonatum odoratum

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

segell de Salomó · Família: Asparagaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: boscs caducifolis, sots humits · Freqüència SCF: rara · …

Ruscus aculeatus

Ruscus aculeatus L.

galzeran · Família: Asparagaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: faneròfit (plantes llenyoses) · Hàbitat SCF: alzinars, suredes, pinedes · Freqüència SCF: molt comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Yucca gloriosa

Yucca gloriosa L.

iuca · Família: Asparagaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Amèrica del Nord) · Forma vital: faneròfit (plantes llenyoses) · Hàbitat SCF: vores de camins, talussos, descampats · Freqüència SCF: rara · …