Achillea millefolium

Achillea millefolium L.

milfulles · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: prats, vorades herbàcies · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Anacyclus clavatus

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

panigroc · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: conreus, vores de camins · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: Guilleries, plana

Andryala integrifolia

Andryala integrifolia L.

llongera integrifòlia · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: brolles, prats secs · Freqüència SCF: molt comuna · Sectors SCF: Guilleries, …

Anthemis arvensis

Anthemis arvensis L.

camamilla borda · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: conreus, vores de camins, erms, descampats · Freqüència SCF: comuna · Sectors …

Anthemis cotula L.

camamilla pudent · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vores de camins, sorrals · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: Guilleries, …

Arctium minus

Arctium minus (Hill) Bernh.

repalassa · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: herbassars ruderals humits · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Artemisia campestris L.

botja llemenosa · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: nanofaneròfit (arbusts) · Hàbitat SCF: descampats, erms, sorrals, terrasses fluvials · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: Guilleries, …

Artemisia verlotiorum

Artemisia verlotiorum Lamotte

altamira borda · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Àsia) · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: herbassars ruderals humits, sorrals fluvials · Freqüència SCF: molt comuna · …

Bellis-perennis

Bellis perennis L.

margaridoia perenne · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: prats, vores de camins, parcs · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: …

Bellis sylvestris Cirillo

margaridoia silvestre · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: prats, herbassars · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Bidens frondosa

Bidens frondosus L.

bident frondós · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Amèrica del Nord) · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: sorrals fluvials, herbassars ruderals humits · Freqüència SCF: molt …

Bidens subalternans

Bidens subalternans DC.

bident de vinya · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Amèrica del Sud) · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vores de camins, cunetes, marges de camps · …

Bidens tripartitus L.

bident tripartit · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vernedes · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: Guilleries

Calendula arvensis

Calendula arvensis (Vaill.) L.

boixac de camp · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: camps, vores de camins, vegetació ruderal · Freqüència SCF: molt comuna …

Calendula officinalis

Calendula officinalis L.

calèndula · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (origen antropogènic/cultiu) · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vegetació ruderal · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: plana

Carduus pycnocephalus

Carduus pycnocephalus L.

cardot gallofer · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vores de camins, marges de camps, cardassars, prats pasturats · Freqüència SCF: …

Carduus tenuiflorus

Carduus tenuiflorus Curtis

card · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vores de camins, marges de camps, cardassars, prats pasturats · Freqüència SCF: rara …

Carpesium cernuum

Carpesium cernuum L.

bàlsam · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: boscs humits · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: Guilleries

Carthamus lanatus

Carthamus lanatus L. subsp. lanatus

card fuell · Família: Asteraceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: herbassars ruderals secs, vores de camins · Freqüència SCF: rara · Sectors …