Alyssum alyssoides

Alyssum alyssoides (L.) L.

herba de la ràbia · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: prats secs, pradells terofítics · Freqüència SCF: rara · Sectors …

Arabidopsis thaliana

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

arabidopsis · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: pradells terofítics, sorrals · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: Guilleries, plana

Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb.

àrabis hirsuta · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: vorades forestals, vores de camins · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: …

Barbarea vulgaris

Barbarea vulgaris R. Br.

herba de Santa Bàrbara · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: herbassars de ribera · Freqüència SCF: molt rara · Sectors …

Biscutella laevigata [aggr.]

herba de les llunetes · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: camèfit (petites mates llenyoses) · Hàbitat SCF: talussos, sorrals · Freqüència SCF: molt rara · Sectors …

Brassica montana Pourr.

col borda · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: camèfit (petites mates llenyoses) · Hàbitat SCF: talussos, vores de camins · Freqüència SCF: molt rara · Sectors …

Brassica oleracea

Brassica oleracea L.

col · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Paleàrtic occidental) · Forma vital: camèfit (petites mates llenyoses) · Hàbitat SCF: marges de camps, vores de camins · Freqüència SCF: rara …

Brassica rapa

Brassica rapa L.

colza · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (conca mediterrània) · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: marges de camps, vores de camins · Freqüència SCF: rara · …

Bunias erucago

Bunias erucago L.

mostallola · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: camps, vores de camins · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: Guilleries, plana

Calepina-irregularis

Calepina irregularis (Asso) Thell.

calepina · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: sorrals fluvials, cunetes · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: Guilleries

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

sarronets de pastor · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: camps, vores de camins, pradells terofítics, herbassars ruderals · Freqüència SCF: …

Capsella rubella

Capsella rubella Reut.

sarronets de pastor · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: camps, vores de camins, pradells terofítics, herbassars ruderals · Freqüència SCF: …

Cardamine amara subsp. olotensis

Cardamine amporitana Sennen & Pau

cardamina amarga · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: vernedes · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: Guilleries

Cardamine flexuosa

Cardamine flexuosa With.

cardamina flexuosa · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: vernedes · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: Guilleries, plana

Cardamine hirsuta

Cardamine hirsuta L.

cardamina hirsuta · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: pradells terofítics, sorrals, prats · Freqüència SCF: molt comuna · Sectors SCF: …

Caradamine occulta

Cardamine occulta Hornem.

· Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Àsia) · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: sorrals i codolars fluvials · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: Guilleries, …