Catàleg florístic

Abutilon theophrasti Medik.

soja borda

Família: Malvaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus herbacis de regadiu
Sectors: plana

Acacia dealbata Link

mimosa

Família: Fabaceae
Regió: tàxon introduït (Australàsia)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vores de camins, marges de camps
Sectors: Guilleries, plana

Acalypha rhomboidea Raf.

Família: Euphorbiaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals
Sectors: Guilleries

Acanthus mollis L.

acant

Família: Acanthaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: descampats, herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana

Acer campestre L.

auró blanc

Família: Sapindaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos caducifolis, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries, plana

Acer negundo L.

negundo

Família: Sapindaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord i Central)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: cursos fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Acer opalus Mill. subsp. opalus

blada

Família: Sapindaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos caducifolis, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries

Acer pseudoplatanus L.

plàtan fals

Família: Sapindaceae
Regió: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: cursos fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Achillea millefolium L.

milfulles

Família: Asteraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats, vorades herbàcies
Sectors: Guilleries, plana

Adiantum capillus-veneris L.

falzia de pou

Família: Pteridaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: roques i murs ombrívols i humits
Sectors: Guilleries

Aegilops geniculata Roth

traiguera

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs, descampats
Sectors: plana

Aegilops neglecta Bertol.

traiguera triaristada

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs, descampats
Sectors: plana

Aesculus hippocastanum L.

castanyer d’Índia

Família: Sapindaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: cursos fluvials
Sectors: plana

Agave americana L.

atzavara

Família: Asparagaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: talussos, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria

agrimònia

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: fenassars, vores de camins, marges de camps, herbassars humits, cunetes
Sectors: Guilleries, plana

Agrimonia eupatoria L. subsp. major (Boiss.) Iamonico

[A. grandis C. A. Meyer, nom. inval.]

agrimònia

Família: Rosaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars
Sectors: Guilleries

Agropyron cristatum (L.) Gaertn. var. pectiniforme (Roem. & Schult.) H. L. Yang

Família: Poaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals
Sectors: Guilleries

Agrostis capillaris L. subsp. capillaris

agrostis tènue

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries, plana

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

[A. capillaris subsp. castellana (Boiss. & Reut.) O. Bolòs Masalles & Vigo]

agrostis castellana

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats secs, pradells, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries, plana

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera

agrostis blanca

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ailant

Família: Simaroubaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: cursos fluvials, ambients alterats
Sectors: Guilleries, plana

Aira caryophyllea L.

nebulosa

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics
Sectors: Guilleries

Aira cupaniana Guss.

nebulosa

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics
Sectors: Guilleries, plana

Aira multiculmis Dumort.

[A. caryophyllea subsp. multiculmis (Dumort.) Bonnier & Layens]

nebulosa

Família: Poaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics
Sectors: Guilleries, plana

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

iva artètica

Família: Lamiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs
Sectors: Guilleries

Ajuga reptans L.

búgula

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats humits, vorades humides
Sectors: Guilleries, plana

Alisma plantago-aquatica L.

plantatge d’aigua

Família: Alismataceae
Regió: pluriregional
Tipus: hidròfit (plantes aquàtiques)
Hàbitat: basses, cursos d’aigua, recs
Sectors: Guilleries, plana

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

allenc

Família: Brassicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos de ribera, boscos humits
Sectors: Guilleries, plana

Allium cepa L.

ceba

Família: Amaryllidaceae
Regió: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vores de camins, marges de camps
Sectors: plana

Allium neapolitanum Cirillo

all napolità

Família: Amaryllidaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos de ribera, talussos humits
Sectors: Guilleries, plana