Catàleg florístic

Anisantha tectorum (L.) Nevski

[Bromus tectorum L.]

bromus teulader

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana

Anogramma leptophylla (L.) Link

Família: Pteridaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: talussos i roques ombrívols
Sectors: Guilleries

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

[Boussingaultia cordifolia Ten.]

bàlsam emparrador

Família: Basellaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: talussos, bardisses
Sectors: Guilleries, plana

Anthemis arvensis L.

[incl. subsp. incrassata (Loisel.) Nyman]

camamilla borda

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, vores de camins, erms, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Anthemis cotula L.

camamilla pudent

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, sorrals
Sectors: Guilleries, plana

Anthericum liliago L.

lliri de Sant Bru

Família: Asparagaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos clars, matollars
Sectors: Guilleries, plana

Anthoxanthum odoratum L.

gram d’olor

Família: Poaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats humits, vorades humides
Sectors: Guilleries, plana

Anthriscus caucalis M. Bieb.

cerfull cospinenc

Família: Apiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vorades de camins
Sectors: Guilleries

Anthriscus sylvestris L.

cerfull bord

Família: Apiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars humits
Sectors: Guilleries

Antirrhinum majus L.

conillets

Família: Plantaginaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: talussos, murs, runams
Sectors: Guilleries, plana

Aphanes arvensis L.

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells sorrencs, prats pasturats, sembrats
Sectors: Guilleries, plana

Aphanes australis Rydb.

[A. microcarpa auct.]

Família: Rosaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells sorrencs, prats pasturats
Sectors: Guilleries, plana

Aphyllanthes monspeliensis L.

jonça

Família: Asparagaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: brolles de bruc d’escombres
Sectors: plana

Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris

corniol

Família: Ranunculaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vernedes, sots humits, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries, plana

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

arabidopsis

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, sorrals, herbeis
Sectors: Guilleries, plana

Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb.

[A. hirsuta subsp. gerardi Hartm. f.]

àrabis hirsuta

Família: Brassicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals, vores de camins
Sectors: Guilleries

Araujia sericifera Brot.

miraguà de jardí

Família: Apocynaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: bardisses, boscos de ribera, marges de camps
Sectors: Guilleries, plana

Arbutus unedo L.

arboç

Família: Ericaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: suredes, alzinars, pinedes
Sectors: Guilleries, plana

Arctium minus (Hill) Bernh.

repalassa

Família: Asteraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals humits
Sectors: Guilleries, plana

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.

[A. serpyllifolia subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman]

arenària

Família: Caryophyllaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, prats secs, sorrals
Sectors: Guilleries, plana

Arenaria serpyllifolia L.

arenària

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, prats secs, sorrals
Sectors: Guilleries

Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball subsp. zanonii

argirolobi

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: prats secs
Sectors: plana

Aria edulis (Willd.) M. Roem.

[Sorbus aria (L.) Crantz]

moixera

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos humits, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries

Aristolochia rotunda L. subsp. rotunda

aristolòquia rodona

Família: Aristolochiaceae
Regió: mediterrània
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos de ribera, herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl subsp. elatius

fromental

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats humits, vorades humides
Sectors: Guilleries, plana

Artemisia campestris L.

[A. campestris subsp. glutinosa (Besser) Batt.]

botja llemenosa

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: descampats, erms, sorrals, terrasses fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Artemisia verlotiorum Lamotte

altamira borda

Família: Asteraceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals humits, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Arum italicum Mill.

sarriassa

Família: Araceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos de ribera i altres boscos humits
Sectors: Guilleries, plana

Arundo donax L.

canya

Família: Poaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: marges de camps, cursos fluvials, recs
Sectors: Guilleries, plana

Asarina procumbens Mill.

[Antirrhinum asarina L.]

asarina

Família: Plantaginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: fissures de roques
Sectors: Guilleries