Catàleg florístic

Vitis riparia Michx.

Família: Vitaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: feixes abandonades, vores de cursos d’aigua, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana

Vitis rupestris Scheele

Família: Vitaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: feixes abandonades, marges de camps, talussos
Sectors: Guilleries, plana

Vitis vinifera L.

[incl. subsp. sylvestris (C.C. Gmel.) Hegi]

vinya

Família: Vitaceae
Regió: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: feixes abandonades, marges de camps
Sectors: Guilleries, plana

Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics
Sectors: Guilleries, plana

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. subsp. myuros

[V. megalura (Nutt.) Rydb.]

pèl de boc

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics
Sectors: Guilleries, plana

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. subsp. sciuroides (Roth) Rouy

[incl. V. bromoides (L.) Gray; V. muralis (Kunth) Nees]

pèl de boc

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics
Sectors: Guilleries, plana

Wisteria sinensis (Sims) Sweet

glicina

Família: Fabaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: descampats, marges
Sectors: Guilleries

Xanthium orientale L.

gossos

Família: Asteraceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials, herbassars ruderals humits
Sectors: Guilleries, plana

Xanthium spinosum L.

espina-xoca

Família: Asteraceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vegetació ruderal, runams, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Yucca gloriosa L.

iuca

Família: Asparagaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: vores de camins, talussos, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Zephyranthes candida (Lindl.) Herb.

Família: Amaryllidaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: herbassars ruderals
Sectors: plana

Ziziphus jujuba Mill.

ginjoler

Família: Rhamnaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vores de camins
Sectors: plana