Catàleg florístic

Asparagus acutifolius L.

esparreguera boscana

Família: Asparagaceae
Regió: mediterrània
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: vorades forestals, boscos clars
Sectors: Guilleries, plana

Asparagus officinalis L.

esparreguera

Família: Asparagaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental, Àsia)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vores de camins, herbassars humits
Sectors: plana

Asphodelus cerasiferus J. Gay

porrassa

Família: Asphodelaceae
Regió: mediterrània
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: relleixos rocosos
Sectors: Guilleries

Asphodelus fistulosus L.

cebollí

Família: Asphodelaceae
Regió: mediterrània
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: descampats, erms, sorrals
Sectors: plana

Aspidistra elatior Blume

aspidistra

Família: Asparagaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: marges de rieres i recs
Sectors: plana

Asplenium adiantum-nigrum L.

falzia negra

Família: Aspleniaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: roques
Sectors: Guilleries

Asplenium ceterach L. subsp. ceterach

[Ceterach officinarum DC. subsp. officinarum]

dauradella

Família: Aspleniaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: murs, fissures de roques
Sectors: Guilleries, plana

Asplenium onopteris L.

[A. adiantum-nigrum subsp. onopteris (L.) Heufler]

falzia negra

Família: Aspleniaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: alzinars, suredes, vorades forestals, talussos, murs ombrívols
Sectors: Guilleries, plana

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

falzia prima

Família: Aspleniaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: fissures de roques
Sectors: Guilleries

Asplenium trichomanes L.

[incl. subsp. quadrivalens D. E. Meyer]

falzia roja

Família: Aspleniaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: roques, talussos humits, murs ombrívols
Sectors: Guilleries, plana

Astragalus glycyphyllos L.

regalèssia borda

Família: Fabaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: clarianes, vorades de pistes forestals
Sectors: Guilleries

Athyrium filix-femina (L.) Roth

falguera femella

Família: Athyriaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vernedes, sots humits
Sectors: Guilleries

Atriplex patula L.

salat de fulla estreta

Família: Amaranthaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, vegetació ruderal
Sectors: plana

Atriplex prostrata DC.

[A. hastata auct.]

herba molla

Família: Amaranthaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vegetació ruderal
Sectors: plana

Avena barbata Link subsp. barbata

cugula petita

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Avena sativa L.

civada

Família: Poaceae
Regió: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins
Sectors: plana

Avena sterilis L. subsp. sterilis

cugula grossa

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Avenella flexuosa (L.) Drejer

[Deschampsia flexuosa (L.) Trin.]

descàmpsia flexuosa

Família: Poaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos caducifolis
Sectors: Guilleries

Ballota nigra L.

[B. nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek]

malrubí negre

Família: Lamiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana

Barbarea vulgaris R. Br.

herba de Santa Bàrbara

Família: Brassicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars de ribera
Sectors: Guilleries, plana

Bellardia trixago (L.) All.

[Bartsia trixago L.]

Família: Orobanchaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats pasturats, erms, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Bellardia viscosa (L.) Fisch. & C. A. Mey.

boques de dragó

Família: Orobanchaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats pasturats, fenassars, vores de camins
Sectors: plana

Bellis perennis L.

margaridoia perenne

Família: Asteraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats, vores de camins, parcs
Sectors: Guilleries, plana

Bellis sylvestris Cirillo

margaridoia silvestre

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats, herbassars
Sectors: Guilleries, plana

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch

hortènsia d’hivern

Família: Saxifragaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: solars abandonats
Sectors: plana

Beta vulgaris L.

bleda

Família: Amaranthaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental, Àsia)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins, descampats, solars
Sectors: plana

Betonica officinalis L.

[Stachys officinalis (L.) Trevisan]

betònica

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, clarianes, boscos caducifolis
Sectors: Guilleries, plana

Bidens frondosa L.

bident frondós

Família: Asteraceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials, herbassars ruderals humits
Sectors: Guilleries, plana

Bidens subalternans DC.

bident de vinya

Família: Asteraceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, cunetes, marges de camps
Sectors: Guilleries, plana

Bidens tripartita L.

bident tripartit

Família: Asteraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vernedes
Sectors: Guilleries