Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera

agrostis blanca · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: herbassars humits · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Ailanthus altissima

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ailant · Família: Simaroubaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Àsia) · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: cursos fluvials, ambients alterats · Freqüència SCF: comuna · Sectors …

Aira caryophyllea L.

nebulosa · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: pradells terofítics · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries

Aira cupaniana Guss.

nebulosa · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: pradells terofítics · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Aira multiculmis Dumort.

nebulosa · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: pradells terofítics · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Ajuga chamaepitys

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

iva artètica · Família: Lamiaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: prats secs · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: Guilleries

Ajuga reptans

Ajuga reptans L.

búgula · Família: Lamiaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: prats humits, vorades humides · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Alisma plantago-aquatica

Alisma plantago-aquatica L.

plantatge d’aigua · Família: Alismataceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: hidròfit (plantes aquàtiques) · Hàbitat SCF: basses, cursos d’aigua, recs · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: Guilleries, …

Allium cepa L.

ceba · Família: Amaryllidaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (origen antropogènic/cultiu) · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: vores de camins, marges de camps · Freqüència SCF: …

Allium_neapolitanum

Allium neapolitanum Cirillo

all napolità · Família: Amaryllidaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (conca mediterrània) · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: boscs de ribera, talussos humits · Freqüència SCF: …

Allium oleraceum

Allium oleraceum L.

all oleraci · Família: Amaryllidaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: vores de camins, marges de camps, talussos · Freqüència SCF: …

Allium sativum L.

all · Família: Amaryllidaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (origen antropogènic/cultiu) · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: vores de camins, marges de camps · Freqüència SCF: …

Allium sphaerocephalon L.

all vermell · Família: Amaryllidaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: prats secs, erms · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: …

Allium triquetrum

Allium triquetrum L.

vitrac · Família: Amaryllidaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (conca mediterrània) · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: talussos ombrívols, herbassars humits · Freqüència SCF: rara · …

Allium vineale L.

all de vinya · Família: Amaryllidaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: talussos ombrívols, herbassars humits · Freqüència SCF: molt rara …

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

vern · Família: Betulaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: vernedes · Freqüència SCF: molt comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Aloe maculata

Aloe maculata All.

àloe maculat · Família: Asphodelaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Àfrica del Sud) · Forma vital: camèfit (petites mates llenyoses) · Hàbitat SCF: talussos, vores de camins, a prop dels indrets …

Alyssum alyssoides

Alyssum alyssoides (L.) L.

herba de la ràbia · Família: Brassicaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: prats secs, pradells terofítics · Freqüència SCF: rara · Sectors …

Amaranthus albus

Amaranthus albus L.

marxant blanc · Família: Amaranthaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Amèrica del Nord) · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: herbassars ruderals, descampats, sorrals fluvials · Freqüència SCF: rara …