Acalypha rhomboidea

Acalypha rhomboidea Raf.

· Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Amèrica del Nord) · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: herbassars ruderals · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: Guilleries

Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias L.

lleteresa de fulla estreta · Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: marges de camps, fenassars, prats · Freqüència SCF: rara · …

Euphorbia exigua L. subsp. exigua

eufòrbia exigua · Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: pradells terofítics · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: plana

Euphorbia lathyris

Euphorbia lathyris L.

cagamuja · Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Àsia) · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: boscs de ribera · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: Guilleries

Euphorbia maculata

Euphorbia maculata L.

lleterola maculada · Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Amèrica del Nord i Central) · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: sòls calcigats, camins, solars, parcs, fruiterars, vivers …

Euphorbia nutans

Euphorbia nutans Lag.

lleterola nutant · Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Amèrica) · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: camps, vores de camins · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: …

Euphorbia peplus

Euphorbia peplus L.

lleterola peplus · Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: herbassars ruderals, vores de camins, horts · Freqüència SCF: comuna · Sectors …

Euphorbia platyphyllos L.

lleteresa · Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: herbassars ruderals, vores de camins · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: …

Euphorbia prostrata

Euphorbia prostrata Aiton

lleterola prostrada · Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Amèrica) · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: sòls calcigats, camins, solars, parcs, fruiterars, vivers · Freqüència SCF: comuna …

Euphorbia segetalis

Euphorbia segetalis L.

lleteresa de camp · Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: camps, vores de camins, sorrals · Freqüència SCF: comuna · Sectors …

Euphorbia serpens Kunth

lletera · Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Amèrica) · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: sòls calcigats, solars, descampats · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: plana

Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa

Euphorbia verrucosa L.

lleteresa berrugosa · Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: vorades forestals, vores de camins · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: …

Euphorbia illirica

Euphorbia villosa Willd.

lleteresa pilosa · Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: vorades forestals humides · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: …

Mercurialis annua

Mercurialis annua L.

melcoratge · Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (conca mediterrània, Paleàrtic occidental) · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: marges de camps, descampats, vores de camins, herbassars ruderals, …

Mercurialis perennis

Mercurialis perennis L.

melcoratge de bosc · Família: Euphorbiaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses) · Hàbitat SCF: boscs caducifolis · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: …