Acacia dealbata

Acacia dealbata Link

mimosa · Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Australàsia) · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: vores de camins, marges de camps · Freqüència SCF: comuna …

Astragalus glycyphyllos

Astragalus glycyphyllos L.

regalèssia borda · Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: clarianes, vorades de pistes forestals · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: …

Bituminaria bituminosa

Bituminaria bituminosa (L.) C. H. Stirt.

trèvol pudent · Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: fenassars, vores de camins, marges de camps · Freqüència SCF: molt comuna …

Cercis siliquastrum

Cercis siliquastrum L.

arbre de l’amor · Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (conca mediterrània) · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: vorades fluvials · Freqüència SCF: molt rara …

Cytisus hirsutus

Cytisus lotoides Pourr.

camecitis · Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: camèfit (petites mates llenyoses) · Hàbitat SCF: vorades forestals humides · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: plana

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius

ginestell · Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: nanofaneròfit (arbusts) · Hàbitat SCF: vorades forestals humides, vores de pistes forestals, matollars · Freqüència SCF: molt comuna · …

Cytisus spinosus

Cytisus spinosus (L.) Lam.

argelaga negra · Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: nanofaneròfit (arbusts) · Hàbitat SCF: brolles acidòfiles, suredes, vores de pistes forestals · Freqüència SCF: comuna · Sectors …

Cytisus striatus

Cytisus striatus (Hill) Rothm.

· Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (conca mediterrània) · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: talussos · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: Guilleries

Cytisus villosus

Cytisus villosus Pourr.

ginesta triflora · Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: vorades forestals humides, vores de pistes forestals, boscs · Freqüència …

Ervilia hirsuta

Ervilia hirsuta (L.) Opiz

veça · Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vores de camins, vorades forestals · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, …

Ervum tetraspermum

Ervum tetraspermum L.

veça · Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vores de camins, marges de camps · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: …

Genista hispanica

Genista hispanica L. subsp. hispanica

argelagó · Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: camèfit (petites mates llenyoses) · Hàbitat SCF: matollars, boscs clars, vores de pistes forestals · Freqüència SCF: rara · …

Genista pilosa

Genista pilosa L.

ginestola pilosa · Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: camèfit (petites mates llenyoses) · Hàbitat SCF: vorades forestals, landes, castanyedes, rouredes · Freqüència SCF: comuna · Sectors …

Genista tinctoria

Genista tinctoria L.

ginestola · Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: nanofaneròfit (arbusts) · Hàbitat SCF: vorades forestals humides · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: plana

Gleditsia triacanthos

Gleditsia triacanthos L.

acàcia de tres espines · Família: Fabaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Amèrica del Nord) · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: vores de camins, boscs de …