Abutilon theophrasti

Abutilon theophrasti Medik.

soja borda · Família: Malvaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Àsia) · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: conreus herbacis de regadiu · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: …

Malva arborea

Malva arborea (L.) Webb & Berthel.

malva d’arbre · Família: Malvaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: nanofaneròfit (arbusts) · Hàbitat SCF: herbassars ruderals · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: plana

Malva neglecta

Malva neglecta Wallr.

malva de fulla rodona · Família: Malvaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: herbassars ruderals, descampats, vores de camins · Freqüència SCF: rara …

Malva nicaeensis All.

· Família: Malvaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vores de camins · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: plana

Malva parviflora

Malva parviflora L.

malva de flor petita · Família: Malvaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: marges de camps · Freqüència SCF: molt rara · Sectors …

Malva sylvestis

Malva sylvestris L.

malva major · Família: Malvaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: vores de camins, solars abandonats, herbassars ruderals, descampats · Freqüència SCF: molt …

Tilia x europaea

Tilia ×europaea L.

· Família: Malvaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: boscs caducifolis · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: Guilleries

Tilia cordata

Tilia cordata Mill.

tell de fulla petita · Família: Malvaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: boscs caducifolis · Freqüència SCF: rara · Sectors …

Tilia platyphyllos Scop.

tell de fulla grossa · Família: Malvaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: boscs caducifolis · Freqüència SCF: rara · Sectors …